Activiteiten van de “Maasdijkse Belangen Vereniging”

Verkeer en Openbaar vervoer in en rondom de Maasdijk

De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers bij de Pettendijk en het Maastunneltje.

Het behouden van de busverbinding van/naar Maasdijk.

De parkeeroverlast bij de winkels in de Willem III straat/Korte Kruisweg/onderpad Maasdijk.

De verkeerssituatie bij de Prinsenlaan en onderpad Maasdijk.

De aanpassing van de kruising van de Schenkeldijk op de Coldenhovelaan.

De verdere ontwikkeling van het veiliger maken van de Lange Kruisweg.

Het parkeren bij Het Kompas.

De aanpassing van de oprit bij Tuincentrum Boers.

Het terugplaatsen borden op de N220 bij de afrit Prinsenlaan en Korte Kruisweg naar ons centrum

De bouw van de Maasdelta tunnel nabij Vlaardingen“Sociale Maatschappelijke Visie”

Overleg wordt steeds gevoerd betreffende:

De sociale ontwikkeling van Maasdijk.

We volgen de verbouwing en invulling van de voormalige Rabobank.

Er zijn plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige OBS De Schakel.

We gaan mee met de gehouden buurtschouw.

De herinrichting van het Oranjeplein.

Het achterlaten van restafval in de perken en in de berm.

Het groenonderhoud in en rondom Maasdijk.

We doen veel om de vestiging van een tweede/derde arbeidsmigrantenhotel op Honderdland te voorkomen.

We proberen bij de gemeente meer hulp te krijgen bij het oplossen van het zwerfafval.

Het inbrengen van ons standpunt bij de toekomstvisie over Maasdijk in het programma Meedenk Café van de gemeente Westland.


Website

Het maken en actueel houden van de website voor de MBV. We zoeken nog ondersteuning van een persoon, die dat leuk vindt. Dit is dringend nodig.