2023 15 november : Extra Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging 2023

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Ook niet leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 15 novemberi in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.


Agenda extra jaarvergadering 2023

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Bestuursverkiezing:

Nieuwe bestuursleden: Arjan van der Ende en Eeft van der Ende.

Beide heren stellen zichzelf aan de vergadering voor, waarna stemming plaatsvindt.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij secretaris Alex de Bok.

4. Rondvraag.

5. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering is er een spreker.

Na de vergadering is er een voordracht door dhr. Jaap van Duijn. Hij schreef in 2020 het boek ‘Geschiedenis van het Westland. Hij studeerde economie aan de Nederlandse Hogeschool in Rotterdam en aan de University of Illinois in de USA, waar hij in 1972 promoveerde. Hij was hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1983 trad hij toe tot het bestuur van de Robeco Groep in Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële beleggingen. Hij bleef tot zijn pensionering in 2005 aan de Robeco Groep verbonden.

Van Duijn schreef elf boeken over economie en was columnist voor NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en Safe. Sinds 2005 schrijft hij wekelijks een column over economie en beleggen in De Telegraaf.