U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuws Maasbever september 2018

Gepost 2018/11/01

Van de Maasdijkse Belangen Vereniging

 

De mogelijke vestiging van nieuwe hotels voor arbeidsmigranten op Honderdland houdt de gemoederen bezig. Onze kleine gemeenschap wordt door een tweede hotel extra opgezadeld met de problemen die helaas met deze arbeidsmigranten voordoen. Maasdijk is het enige dorp in het Westland met een heel hoog percentage Polen/M.O.E.-Landers. Ca. 12 %. Betere spreiding over alle kernen is gewenst. Te denken valt aan veel lawaai maken na bezoek aan uitgaansgelegenheid de Happy Valley, het beschadigen van autospiegels en het niet meer veilig laten staan van materialen buiten het huis. Op sommige plaatsen is het onveiligheidsgevoel groot door het gebruik van veel drank en drugs. Grote ergernis is het weggooien van afval, lege blikjes bier in de bermen ondanks dat er toch afvalbakken zijn. De weinige inzet van politie en BOA’s om een aantal van deze problemen aan te pakken stelt ons zeer teleur. Bij ongevallen wordt niet vermeld dat er een buitenlander bij betrokken is.

Bent u al bekend met het e-mailadres van de Maasdijkse Belangen Vereniging?
Steeds meer leden en niet leden maken hun zorgen kenbaar via maasdijksebelangenvereniging@gmail.com of spreken één van de bestuursleden aan.
Hebt u iets te melden? Neem contact met ons op. Ook als u lid wilt worden van de MBV, het lidmaatschap kost u slechts € 5,00 per jaar.