U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuws Maasbever juni 2018

Gepost 2018/11/01

Van de Maasdijkse Belangen Vereniging

 

De jaarvergadering 2018 vond plaats op woensdag 11 april in de Prinsenhof om 19.30 uur.

Tijdens deze vergadering werd dhr. Henk Toussaint verrast door demissionair wethouder Bram Meijer. Hij spelde de Westlandstek op en reikte een oorkonde uit voor zijn inzet gedurende 25 jaar voor onze vereniging. Op de jaarvergadering kozen de leden Roel Batelaan als nieuw bestuurslid. Wij wensen hem veel werkplezier bij de MBV. Eindelijk is de Tuindersweg bij de Watertuinen weer open voor verkeer. De parkeerproblemen in de Willem III straat en het onderpad langs de Maasdijk zijn nog niet opgelost, waardoor er nog steeds onveilige situaties ontstaan. De MBV heeft bij de gemeente Westland aangedrongen op vergaande maatregelen om hier verbetering in te krijgen. Dit heeft geleid op advies van gemeente Westland tot het indien van een bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning van de verbouwing. Vooral op de zaterdagmorgen als de parkeervakken voor de winkel allen bezet zijn wordt er op het onderpad door velen daar geparkeerd terwijl daar een parkeerverbod van toepassing is. Ook leveranciers maken met hun combinaties graag gebruik van het onderpad. Het is natuurlijk duidelijk dat dan door het ontbreken van uitzicht dit voor fietsers en automobilisten tot buitengewoon gevaarlijke situaties kan leiden. Handhaving van dit parkeerverbod is natuurlijk noodzakelijk maar verzoeken hiertoe van zowel bewoners als Maasdijkse Belangen Vereniging hebben tot op heden toe nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Wellicht dat hier nu hopelijk verandering in gaat komen en dat er wellicht binnenkort verbaliserend opgetreden gaat worden. Het bezwaarschrift is mondeling toegelicht en er is onlangs een antwoord gekomen. De gemeente Westland wijst alle aangedragen zaken af. Er wordt gesteld dat er voldaan wordt aan de criteria.  De omwonenden wachten overigens nog steeds op het invoeren van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Willem III straat. Wij als MBV bestuur en bewoners zien deze zaak toch wel heel anders en zijn niet gelukkig met het genomen besluit van de gemeente Westland. In de Maasbever staat elke uitgave een column van Rick Prik. In de column verwoordt Rick Prik zijn mening. Dit is zijn verantwoordelijkheid en niet van onze vereniging. De uitgaven voor het dorpsblad De Maasbever waren over 2017 veel groter dan de inkomsten. Hopelijk lukt het om over 2018 de financiën weer in evenwicht te krijgen. De aanleg van het Pootje van Bram, die een aansluiting maakt op de Maasdijk, zal later worden open gesteld. Door vertraging bij de aankoop van de benodigde gronden zal het zeker 2020 worden. De vakantie periode komt al spoedig in het zicht. Wij wensen alle Maasdijkers een gezonde vakantie. In augustus kunt u weer lezen over de activiteiten van onze vereniging. De Maasdijkse Belangen Vereniging is bereikbaar via maasdijksebelangenvereniging@gmail.com of het bestuur.