U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuws Maasbever augustus 2018

Gepost 2018/11/01

Van de Maasdijkse Belangen Vereniging

 

De vakantie periode is weer voorbij. De Maasdijkse Belangen Vereniging gaat weer aan de slag. Bij het verschijnen van deze Maasbever heeft het bestuur de eerste vergadering gehad. In juni is de avond over het nieuwe plan voor de gaswinning door de NAM in het Westland bezocht. Wij maken ons grote zorgen als dit plan ongewijzigd door zal gaan. Om die reden heeft de MBV zijn bezwaren in een zienswijze aan de provincie Zuid-Holland kenbaar gemaakt. Wij zijn één van de vier en vijftig bezwaarmakers. We hopen dat onze bezwaren er toe leiden dat het gaswinningsplan niet door zal gaan. Er zijn de nodige activiteiten in onze omgeving die aandacht vragen.

De plannen van de verbouwing van de voormalige RABO bank zijn gewijzigd.

De initiatiefnemer Wim Smit heeft zich inmiddels teruggetrokken en van zorg appartementen is geen sprake. Omwonenden zijn bezorgd dat als de verbouwing klaar is dat dit complex gebruikt gaat worden door een uitzendbureau voor huisvesting van buitenlandse arbeiders.

Bijzondere aandacht heeft de omgevingsvergunning van een zogenaamd Polen hotel nabij Mac Donalds op het Honderdland fase 2.

Door het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft de gemeente Westland geprobeerd om een 2e Polen hotel tegen te houden wat helaas niet is gelukt.

Zelfs in de landelijke pers, o.a. Teletekst, AD en Telegraaf heeft u kunnen lezen en horen over deze mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het nieuw te bouwen hotel.

In diverse particuliere woningen wonen al veel Polen en een 2e of 3e Polen hotel is niet gewenst.

De Maasdijkse Belangen Vereniging is bereikbaar via maasdijksebelangenvereniging@gmail.com of het bestuur.