U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Vergaderingen
 

Reguliere vergadering.
Elke 2 maanden komen de bestuursleden bij elkaar om via een agenda de belangen van ons dorp te behartigen.


Jaarvergadering: 

Ook de tweede datum 20 oktober 2020 komt te vervallen wegens de tweede corona golf.

 

De Jaarvergadering in 2020 is uitgesteld tot het Corona probleem achter de rug is.

Zodra dat mogelijk is komt hier een nieuwe datum en tijd.

 

U wordt hierbij uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging op ?????? 2020

 

De vergadering vindt plaats in  de Prinsenhof,  Corn. Houtmanplein 6, Maasdijk.

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur. 

Vanwege het 35 jarige bestaan van onze vereniging, zal na de vergadering deze bijeenkomst een feestelijk tintje hebben.

 

 

 

 Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 10 april 2019

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.

6. Verslag Kascontrolecommissie.

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Het 35 jarig bestaan van onze vereniging op 13 december 2020.

10.  Bestuursverkiezing:

            Aftredend zijn het bestuurslid: Gerrie Verdonk en Trudy de Munck

Herkiesbaar is het bestuurslid: Gerrie Verdonk

Vacature: Er is een vacature in het bestuur

Leden van de Maasdijkse Belangen Vereniging  kunnen  schriftelijk tegenkandidaten indienen tot aanvang  van de jaarvergadering.

11. Rondvraag.

12. Sluiting vergadering

13. Presentatie van het boek "30 jaar Maasdijkers" en gezellig samen zijn

 

 

  
What do you want to do ?
New mail